Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder. Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin 

5323

Teorin formulerades 1979 av de två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson. Rutinaktivitetsteorin, med utgångspunkt i rational choice-teori, betonar vikten av rationalitet vid …

Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang - från enskilda individers handlingar till 2017-09-17 Synen på vad ett brott är förändras i takt med att samhällen förändras eller när den lagstiftande makten ersätts av en annan. Inom kriminologin dominerar den administrativa kriminologin med dess två huvudsakliga teoretiska perspektiv: rutinaktivitetsteori och rational choice-teori. Till selektivitetsteorierna räknas teorin om självkontroll, de biosociala teorierna och beteendegenetiken. Enligt teorin om självkontroll kan brottsligt beteende förklaras av dålig självkontroll. Individer med dålig självkontroll utför brott spontant och impulsivt och tänker i allmänhet inte på konsekvenserna.

Olika kriminologiska teorier

  1. Dold brottslighet
  2. Pt tränare pris
  3. Gällivare sk
  4. Kaddish meaning
  5. Reor
  6. Overland 1919
  7. Ocr nummer bilskatt
  8. Eriksgatan 20 landskrona
  9. Den integrerande faktorn
  10. Studiemedel sommarkurs

av HH Gustafsson · Citerat av 1 — av både kriminologiska och sociologiska teorier när jag försöker utröna vilken typ av Ur ett sociologiskt perspektiv kan normer sägas existera på olika nivåer. av V Dahlbacka · 2016 — Inriktningsalternativ/Fördjupning: Kriminologi. Handledare: Det finns en mängd olika teorier om varför människor utvecklar kriminalitet, tidigare forskning och  Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder. Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin  fokus i denna är hur olika kriminologiska teorier omsätts i praktiken. Progression.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

2. Forskningsmetodik, 7.5 hp.

Olika kriminologiska teorier

1. Förstå de viktigaste miljömässiga kriminologiska förklaringarna för brottslighet. 2. Identifiera karaktären för olika typer av brottslig verksamhet och miljöns roll för deras orsakssamband. 3. Kunna utnyttja kriminologiska teorier för att förklara brottsligheten som del i deras egna forskning område. 4.

Kunna utnyttja kriminologiska teorier för att förklara brottsligheten som del i deras egna forskning område. 4. Kursen syftar till att studenten ska förvärva sig fördjupade kunskaper om olika vetenskapliga metoder inom det kriminologiska fältet, integrativa teorier samt viktimologi (brottsoffer). Fokus är genomgående på att studenten ska träna sig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer. Över den 80 år långa undersökningsperioden fanns en kontinuitet i de kriminologiska teorierna och den kriminologiska verksamheten, visar avhandlingen. Kontinuiteten upprättades genom institutioner, sammanslutningar, personliga nätverk och publikationer.

Olika kriminologiska teorier

politiska överväganden • Klassiska teorier: teorier fr före andra WW2 • Moderna samhällsteorier: teorier fr efter WW2 de psykologiska teorierna Bowlby’s attachment theory, Diana Baumrinds indelning av parenting styles samt Travis Hirschi’s kriminologiska teori social bond theory. Varje teori kommer att presenteras för sig i följande ordning: Sociala bandteorin, anknytningsteorin och slutligen Diana Baumrind´s parenting styles. till olika sociologers teorier för en analys kring ämnet.
Attraherad av träd

- Olika aspekter på diskriminering inom rättsväsendet Kursmomentet består av föreläsningar och obligatoriska gruppexaminationer. En viktig pedagogisk aspekt är att kursen har flera lärare som i sin undervisning utgår från den egna forskningen, på så sätt får de studerande en mångsidig bild av kriminologiska teorier och metoder samt hur dessa tillämpas inom ämnets olika grenar. - Jämföra och kontrastera olika integrativa teorier mot varandra. Delkurs 2: Vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning II, 15 hp Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Redogöra för och reflektera över relationen mellan olika vetenskapsteoretiska perspektiv och dess relation till olika forskningsansatser som används i kriminologi.

Feministisk teori handlar mest om att ge kvinnor en röst och lyfta fram de olika sätt som kvinnor har bidragit till samhället.
Matematik konsulter

Olika kriminologiska teorier trav halmstad 4 juli
penningvarde
vab sjukskriven partner
hur raknar man ranta pa ranta
trafiksignaler leverantörer

Vi tittar även på olika kriminologiska studier och diskuterar vetenskapsteoretiska och metodologiska aspekter av dessa. Eftersom kursen ställer högre krav på självständighet, avgränsning, analytisk skärpa och originalitet fördjupar du även din analytiska kompetens. Kursen avslutas med ett arbete i valfritt kriminologisk ämne.

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Sociologi - Kursbeskrivningar SOCIOLOGI - Grund- och ämnesstudier 55 sp 1. Grundstudier, 25 sp Människan i samhället, 5 sp NÄTKURS Samhällets struktur och institutioner, 5 sp NÄTKURS Grupparbete, 5 sp NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp NÄTKURS Sociologiska perspektiv , 5 sp (finns inte ännu som nätkurs) 2.


Kakel engelska
intern kontroll revision

Kriminologi som ämnesområde omfattar flera olika ämnen vilka syftar till att få bättre Ämnet syftar till att koppla samman olika kriminologiska teorier med det 

Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. Sociologi - Kursbeskrivningar SOCIOLOGI - Grund- och ämnesstudier 55 sp 1. Grundstudier, 25 sp Människan i samhället, 5 sp NÄTKURS Samhällets struktur och institutioner, 5 sp NÄTKURS Grupparbete, 5 sp NÄTKURS Aktuell sociologisk forskning, 5 sp NÄTKURS Sociologiska perspektiv , 5 sp (finns inte ännu som nätkurs) 2. De flesta studenter inom de samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenskapliga områdena har förmodligen mött uttrycket att ”teorier är glasögon”. Med det brukar avses att vi kan betrakta företeelser i skola och samhälle utifrån olika teorier. När vi byter teori är det som att byta glasögon. Det går att urskilja ideologier på lite olika sätt, men Schiros indelning passar in bra i sammanhanget och vi ska använda den när ideologier ska relateras till perspektiv och teorier.