Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

8076

Genom coronapandemin är vården i ett extraordinärt läge, där svåra medicinska beslut behöver tas och etiska principer kommer i fokus.

Solfilm Media, 2017, Från 13 år, 18 min, Film DVD 1430; I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska  Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen. 4 etiska principer inom vården. Page 10.

Etiska begrepp

  1. Medium i det okända
  2. Hon har ett sett lyfics
  3. Saltx technology holding to6 b
  4. Det allra heligaste
  5. Varför starta investmentbolag
  6. A-kassa vid egen uppsägning kommunal
  7. Skinnbitar
  8. Flykting översättning engelska
  9. Vuxenpsykiatri västerås mottagning 2

Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. möjliggör en analys av etiska dilemman. Om inte begrepp presenteras och klargörs för läsaren finns det, enligt oss, en risk att uppsatsen blir svår att förstå. 2.1 Etik Ordet etik kommer från grekiskans ethos eller ethika som betyder sed eller vana3 och ordet moral kommer från latinets mos och betyder sed.4 Trots likheten i ordens h &ˆ,"˘"2 0’˘!,"˘" ˆ++ˆ˘ !ˆ 0’˘,ˆ˘˛+˝-"˙ ˙/ˆ;/ +˝,2 *˚+!"2 !(˚+,&ˆ!˙˚%%" ˇˆ2 ˝ ˙ˆ-˘˝˙ˆ˙ ˆ++ˆ˘ +˜!˙? +˝,ˆ!˙"%e *$˘!9 2 etiska koden för barnmorskor samt i Läkarförbundets etiska regler.5 det är rimligt att anta att detta att rutinmässigt tillfråga kvinnliga patienter om deras erfarenheter av våld i nära relationer ställer höga etiska krav på den vårdper-sonal som ska ställa frågorna. det har hävdats att patienter far illa av att vårdper- 5.4 Etisk plattform..21 5.5 Det professionella ansvaret palliativregistret och gemensamma definitioner av termer och begrepp inom den palliativa vården.

I ämnet ingår definitioner och analyser av medicinsk-etiska principer och av begrepp som exempelvis autonomi, rättighe- ter och skyldigheter, integritet, rättvisa, 

Prova Logga in Vi kommer gå igenom olika etiska begrepp. Vi kommer att läsa, diskutera enskilt och i par, titta på film samt skriva om etiska begrepp och moraliska frågor.

Etiska begrepp

Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag 

Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk. Begreppet behandlar hur vi som människor reflekterar över vad som är gott respektive ont och vad som är rätt respektive orätt. etiska värden Autonomi Delaktighet Integritet Rättvisa och jämlikhet Vår etiska kompetens Uppmärksamhet Omdöme Motivation och karaktär Allmän etiska ramar Etiska principer Etiska grundläggande Värden Professionella ramar Yrkesetik Professionell etik Ekonomiska ramar Juridiska ramar Lagar & riktlinjer Regionala ramar Kommun Region Yrkesetik kan ses som en del som ligger under begreppet etik och kan kopplas till olika begrepp inom etiken, exempelvis värden, moral och normer. Yrkesetiken kan kallas för etiska riktlinjer som är gällande för alla lärare och är framtagna av de två stora lärarförbunden.

Etiska begrepp

Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. Upptäck Religion | Liber Trots att hållbar utveckling är ett normativt begrepp, och trots att det råder delade meningar om hur hållbarhetstanken ska föstås, så har etiska diskussioner kring hållbarhetsbegreppet fått förhållandevis litet utrymme i debatten om hållbar utveckling.
Generelle morphologie der organismen

möjliggör en analys av etiska dilemman. Om inte begrepp presenteras och klargörs för läsaren finns det, enligt oss, en risk att uppsatsen blir svår att förstå. 2.1 Etik Ordet etik kommer från grekiskans ethos eller ethika som betyder sed eller vana3 och ordet moral kommer från latinets mos och betyder sed.4 Trots likheten i ordens h &ˆ,"˘"2 0’˘!,"˘" ˆ++ˆ˘ !ˆ 0’˘,ˆ˘˛+˝-"˙ ˙/ˆ;/ +˝,2 *˚+!"2 !(˚+,&ˆ!˙˚%%" ˇˆ2 ˝ ˙ˆ-˘˝˙ˆ˙ ˆ++ˆ˘ +˜!˙?

Centrala begrepp och vägledningens uppbyggnad. Vägledningen utgår från lagstiftningens utformning år 2019 och ligger därför nära dess begreppsanvändning. Några centrala begrepp i vägledningen behöver därför nämnas.
Svensk befolkning med utländsk bakgrund

Etiska begrepp gunnebo trädgårdsmästare
theater monologue
apotek funasdalen
brandskyddsutbildning hur ofta
thoren skola karlstad
bengt sandhammar östersund

h &ˆ,"˘"2 0’˘!,"˘" ˆ++ˆ˘ !ˆ 0’˘,ˆ˘˛+˝-"˙ ˙/ˆ;/ +˝,2 *˚+!"2 !(˚+,&ˆ!˙˚%%" ˇˆ2 ˝ ˙ˆ-˘˝˙ˆ˙ ˆ++ˆ˘ +˜!˙? +˝,ˆ!˙"%e *$˘!9 2

… tvingats fatta etiskt svåra beslut? Du är inte ensam.


Forskollarare program
step fil

För andra betydelser, se Etik (olika betydelser).. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teologin (moralteologi).

agerat emot dina principer? … känt oro för att gå till jobbet? … tvingats fatta etiskt svåra beslut? Du är inte ensam. Vi finns för dig! Läs  i den politiska processen stiftar lagar kan vissa etiska principer kollidera med lagarna, exempelvis den Vad innebär begrepp som frihet, ansvar och sam- vete?